BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

 • Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka "Zelena tačka" kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

 • Znak "Zelene tačke" na ambalaži znači da kompanija koja ga koristi, putem Ekopaka, finansira sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini

Aktuelnosti

30 10.18.

U Čapljini organizovana radionica "Učimo o reciklaži sa Zekopakom i Pčelicom Majom"

Čapljina, 30.10.2018. - Danas je u Dječjem vrtiću u Čapljini organizovana edukativna radionica pod nazivom "Učimo o reciklaži sa Zekopakom i Pčelicom Majom". U radionici je učestvovao veliki broj mališana iz općine Čapljina, koji su imali priliku da kroz niz interaktivnih igara nauče šta je reciklaža i na koji način se reciklira ambalažni otpad.

 

U sklopu radionice prikazana je i lutkarska predstava, te su se mališani kroz interakciju sa Zekopakom i Pčelicom Majom upoznali sa značajem i načinom pravilnog odlaganja ambalažnog otpada. 

Organizovano je pet aktivacija na temu reciklaže:      

- Edukativna igra pronalska zelene tačke na ambalažama    

- Tematska igra memorije na temu ekologije  

- Takmičarska igra "Ko prvi kanticu ispravno napuni"     

- Gigantska slagalica "Zekopak"  

- Radionica "Odvajanje otpada"       

Lijepo druženje zaokruženo je plesnom zabavom i maskotama, a naposlijetku je uslijedila i podjela poklon paketa za svu djecu.                             

Cilj provođenja edukacija je podizanje svijesti među najmlađom populacijom, koja će u skladu sa evropskim praksama, dalje educirati svoje roditelje kako ispravno postupati sa otpadom, kako bi se povećale količine ambalažnog otpada koje se prikupljaju u ovoj općini.

attachment.ashx
IMG-3206b5df7a5a41b8843a302d06e83174-V.jpg
thumbnail_IMG-3f14976a75e1b7e520b1ac50c55a2502-V.jpg
thumbnail_IMG-6cc45968bc46d3bcb47e1c74954afbe6-V.jpg
thumbnail_IMG-59e046375774c862a16ea18cad8f0612-V.jpg
thumbnail_IMG-288eb15660a0540f21006c059fb391b6-V.jpg
thumbnail_IMG-a7661d3ff4a4b5951205920748cd1b66-V.jpg

Arhiva