BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

 • Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka "Zelena tačka" kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

 • Znak "Zelene tačke" na ambalaži znači da kompanija koja ga koristi, putem Ekopaka, finansira sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini

Aktuelnosti

15 10.18.

Obilježena 3. godišnjica hocu.ba info platforme za mlade

Protekle sedmice održana je proslava godišnjice info platforme hocu.ba na kojoj su prisustvovali mnogobrojni partneri, prijatelji i mladi iz različitih programa koji se implementiraju kroz platformu. Ekopak je među prvima prepoznao kvalitet rada hocu.ba info platforme i tima koji implementira projekte, te je ovom prilikom istaknuto da će se uspješna saradnja nastaviti i u budućnosti s ciljem angažmana i edukacije mladih o značaju reciklaže ambalažnog otpada.

Godišnjica je bila i prilika za predstavljanje i nekoliko noviteta kao što su:

– Zvanično MUNJA Inkubator/Hocu.ba u septembru je postala članica globalne mreže Foundation for Environmental Education sa dva licencirana programa koja će se realizirati u BiH – Mladi Eko Reporteri i Eko škole u partnerstvu sa EKOPAK–om, prvim operaterom sistema za recikliranje ambalažnog otpada.

– Nova sezona Hocu.ba videa u jutarnjem programu BHT-a gdje je samo prošle godine bilo emitovano 300 videa platforme.

Info platforma Hocu.ba je za tri godine ostvarila sljedeće rezultate:

 • Više od 12.000 korisnih informacija, savjeta i prilika objavljeno
 • 975.000 pojedinačnih posjetitelja
 • 110.00 pratitelja na društvenim mrežama
 • 4 miliona otvorenih stranica
 • Junior PR tim – 153 škole u 72 grada i svi univerziteti.
IMG_8514.JPG
IMG_8989.JPG

Arhiva