Vitez, 04.10.2018. – Danas je u prostorijama JKP Vitkom u Vitezu izvršena primopredaja dva vozila za prikupljanje ambalažnog otpada, koji su zajednički finansirali Općina Vitez, JKP Vitkom i Ekopak.

Primopredaji su prisustvovali načelnik Općine Tomislav Bošnjak-Matić, direktor JKP-a Vitkom Igor Miličević i direktorica Ekopaka Amela Hrbat.

Općina Vitez je jedna od 17 općina sa kojima Ekopak uspješno sarađuje, te prva općina u Federaciji BiH koja je u cjelosti pokrivena organiziranim prikupljanjem komunalnog otpada, a značajan dio otpada se sortira i kroz sistem Ekopaka upućuje na reciklažu.

Osim investicije u infrastrukturu, Ekopak će u saradnji sa Općinom i JKP Vitkom nastaviti sa provođenjem kampanja i edukativne aktivnosti kako bi građani općine Vitez što više ambalažnog otpada sortirali i kako bi što manje otpada završilo na deponiji.

Načelnik općine Vitez je istakao kako je cilj općine Vitez da komunalno preduzeće Vitkom svake godine funkcioniše bolje i da uvjeti života stanovnika budu bolji, te izrazio zahvalnost kompaniji Ekopak zbog podržavanja projekata i ulaganja u razvoj općine Vitez.