U sklopu projekta Re:Creativa, Udruženje "Aarhus centar u BiH" organizovalo je prvu radionicu na kojoj je 18 učenika drugih i trećih razreda Srednje škole za okoliš i drvni dizajn i Srednje škole primijenjenih umjetnosti u Sarajevu imalo priliku da se upozna sa konceptom upcyclinga.

Svi znamo šta je reciklaža – recycling, ali u svijetu je sve prisutniji jedan sličan, ali malo drugačiji trend: upcycling! 
 
Upcycling je ponovna upotreba starih predmeta, s tim što se od reciklaže razlikuje u jednom ključnom faktoru: podrazumijeva njihovo unaprijeđenje.
 
Učenici će u ovom projektu raditi sa tutorom iz studija AWS Design u Beču, Adamom Wehsely-Swiczinsky.
 
Radionice su održane u prostorijama Srednje škole za okoliš i drvni dizajn.
 
U oktobru je planirana izložba izrađenih predmeta u galeriji Kutcha, na kojoj će građani imati priliku kupiti zanimljive rukotvorine od učenika. Srednjoškolci će nakon izložbe nastaviti sa svojim profesorima i tutorom izrađivati nove predmete, te je planirana još jedna izložba povodom Dana Planete.
 
Projekat finansijski podržavaju Austrijska ambasada u Sarajevu, Grad Sarajevo, Ekopak, ZEOS eko sistem d.o.o. i Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini.