Sarajevo, 17.09.2018. - Danas je na sortirnici KJKP-a Rad Smiljevići u Sarajevu izvršena kontrola prvih količina ambalažnog otpada koji je KJKP Rad prikupio, pripremio za reciklažu i predao Ekopaku. Ekopak će putem mreže ostalih partnera iz sistema Ekopaka, ovako pripremljeni ambalažni otpad predati na reciklažu.

Rezultat je ovo višegodišnje saradnje koju su KJKP Rad Sarajevo i Ekopak uspostavili u 2015. godini, a oba partnera su se složila da saradnju u bodućnosti treba i dalje razvijati na obostrano zadovoljstvo i obostranu korist.