BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

 • Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka "Zelena tačka" kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

 • Znak "Zelene tačke" na ambalaži znači da kompanija koja ga koristi, putem Ekopaka, finansira sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini

Aktuelnosti

17 09.18.

Prve količine ambalažnog otpada KJKP-a Rad Sarajevo predate u sistem Ekopaka

Sarajevo, 17.09.2018. - Danas je na sortirnici KJKP-a Rad Smiljevići u Sarajevu izvršena kontrola prvih količina ambalažnog otpada koji je KJKP Rad prikupio, pripremio za reciklažu i predao Ekopaku. Ekopak će putem mreže ostalih partnera iz sistema Ekopaka, ovako pripremljeni ambalažni otpad predati na reciklažu.

Rezultat je ovo višegodišnje saradnje koju su KJKP Rad Sarajevo i Ekopak uspostavili u 2015. godini, a oba partnera su se složila da saradnju u bodućnosti treba i dalje razvijati na obostrano zadovoljstvo i obostranu korist.

15.jpg
13.jpg
12.jpg
11.jpg
10.jpg
1.jpg
14.jpg

Arhiva