BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

 • Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka "Zelena tačka" kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

 • Znak "Zelene tačke" na ambalaži znači da kompanija koja ga koristi, putem Ekopaka, finansira sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini

Aktuelnosti

17 09.18.

Reciklaža ambalažnog otpada na 12. Sberbank polumaratonu

Sarajevo, 16.09.2018. - Približno 3.000 učesnika iz 45 zemalja je učestvovalo u ovogodišnjem polumaratonu koji je održan na ulicama Sarajeva. Događaj je protekao u veseloj i sportskoj atmosferi, a okupio je dosta građana koji su došli da podrže takmičare.

Ovaj događaj je društveno odgovornog karaktera jer promoviše važnost zaštite okoliša i reciklaže ambalažnog otpada. Već tradicionalno, Ekopak je postavio setove kanti na okrepnim stanicama i ciljanim lokacijama, u koje su učesnici i posjetioci odlagali ambalažni otpad. Na taj način poslana je poruka o važnosti brige o okolišu i pravilnom odlaganju ambalažnog otpada. Po završetku događaja, sarajevske ulice su ostale čiste, a sav prikupljeni ambalažni otpad je transportovan na pripremu za reciklažu.

IMG_1124.JPG
IMG_1141.JPG
IMG_1134.JPG
IMG_1126.JPG
IMG_1129.JPG
IMG_1145.JPG
IMG_1136.JPG
IMG_1131.JPG
IMG_1146.JPG

Arhiva