Sarajevo, 16.09.2018. - Približno 3.000 učesnika iz 45 zemalja je učestvovalo u ovogodišnjem polumaratonu koji je održan na ulicama Sarajeva. Događaj je protekao u veseloj i sportskoj atmosferi, a okupio je dosta građana koji su došli da podrže takmičare.

Ovaj događaj je društveno odgovornog karaktera jer promoviše važnost zaštite okoliša i reciklaže ambalažnog otpada. Već tradicionalno, Ekopak je postavio setove kanti na okrepnim stanicama i ciljanim lokacijama, u koje su učesnici i posjetioci odlagali ambalažni otpad. Na taj način poslana je poruka o važnosti brige o okolišu i pravilnom odlaganju ambalažnog otpada. Po završetku događaja, sarajevske ulice su ostale čiste, a sav prikupljeni ambalažni otpad je transportovan na pripremu za reciklažu.