BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

 • Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka "Zelena tačka" kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

 • Znak "Zelene tačke" na ambalaži znači da kompanija koja ga koristi, putem Ekopaka, finansira sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini

Aktuelnosti

12 09.18.

Utrka "Djevojke na trčanju" promovisala zdrave životne navike i važnost reciklaže ambalažnog otpada

Sarajevo, 09.09.2018. - S ciljem promocije zdravih životnih navika održana je društveno odgovorna utrka "Djevojke na trčanju", koja se održala na dionici od SCC centra do kraja Vilsonovog šetališta. U sklopu važnih životnih navika je svakako i briga o okolišu i zdravoj životnoj sredini.

Na događaju je zabilježeno više od 850 učesnika uključujući i djecu koja su učestvovala na dječijoj utrci, a odlična atmosfera i pozitivan sportski duh su doprinijeli slanju poruke o važnosti ekološke osviještenosti i reciklaže ambalažnog otpada. Već tradicionalno petu godinu zaredom, Ekopak podržava organizaciju ovog događaja, na kojem su postavljeni setovi kanti za odvojeno odlaganje ambalažnog otpada od grickalica i osvježavajućih pića. Na taj način, učesnici i posjetioci su učestvovali u reciklaži te je sav prikupljeni ambalažni otpad transportovan na proces obrade i pripreme za reciklažu.

Povezana vijest: https://www.klix.ba/lifestyle/vise-od-850-djevojaka-i-djece-trcalo-u-sarajevu-za-promociju-zdravih-navika/180909041

IMG_1102.JPG
IMG_1113.JPG
IMG_1107.JPG
IMG_1112.JPG
IMG_1105.JPG
IMG_1100.JPG

Arhiva