Sarajevo, 10.08.-17.08.2018 - I ove godine tokom Sarajevo Film Festivala, Ekopak je na određenim lokacijama postavio setove kanti za odvojeno odlaganje ambalažnog otpada od osvježavajućih pića i grickalica. 

Tako su mnogobrojni posjetioci i učesnici kulturnih i zabavnih dešavanja učestvovali u prikupljanju ambalažnog otpada koji je poslije transportovan na obradu i pripremu za reciklažu. Na taj način promovisan je značaj građenja pozitivne ekološke svijesti i odgovornog odnosa prema zaštiti okoliša.