14.08.2018. godine -  Direktor JP-a Komunalno Breza Enver Hadžiahmetović i direktorica Ekopaka Amela Hrbat su danas u prostorijama Ekopaka potpisali ugovor s ciljem unapređenja projekta „Razvoj primarne selekcije ambalažnog otpada iz komunalnog čvrstog otpada u Općini Breza“, koji se realizuje od 2015. godine.

Ugovorom je predviđena nabavka 50 kanti za odvojeno odlaganje ambalažnog otpada u domaćinstvima, kako bi što veće količine ove vrste otpada završile u procesu reciklaže i kako bi se smanjile količine komunalnog otpada koji se odlaže na deponiji.