Sarajevo, 20.07.2018. - Danas je u Federalnom ministarstvu okoliša i turizma održan sastanak operatera sistema Ekopak i Ekoživot sa ministricom Editom Đapo, pomoćnikom ministrice Mirsadom Ibrovićem i stručnim savjetnikom Azrom Bašić. Tema sastanka je bila donošenje novih uredbi i pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom, kako je to predviđeno izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom koji je usvojen krajem 2017. godine.

Na sastanku su razmatrani sadržaji uredbi koje je pripremila radna grupa ministarstva. Ministrica Đapo pojasnila je da „...donošenje navedenih uredbi ima za cilj da se, u skladu sa direktivama i praksom Evropske unije, utvrde jasni i precizni kriteriji obračuna i načina plaćanja naknada za proizvode koji nakon upotrebe postaju ambalažni, električni i elektronski otpad, definisanje načina raspodjele i ulaganja prikupljenih naknada, te izvještavanje o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda, te načini i rokovi izvještavanja“.

Uredbama je također predviđeno uvođenje informacionog sistema kojim će upravljati Fond za zaštitu okoliša, a koji će objedinjavati podatke vezane za upravljanje otpadom, svim vrstama otpada, infrastrukturi i subjektima, a bit će pooštrena kontrola vođenja evidencija i izvještavanja, te sankcije za netačno izvještavanje o količinama proizvoda plasiranim na tržište koji poslije upotrebe postaju posebne kategorije otpada.

Ekopak pozdravlja pozitivan i konstruktivan sastanak održan danas i smatra da je dvosmjerni dijalog između ministarstva i ambalažne industrije jedini način da se dođe do najboljeg mogućeg rješenja, baziranog na EU legislativi i najboljim praksama, a primjereno našim uvjetima.