Sarajevo, 13.06.2018. - Danas je na Trebeviću u "Sunnyland"-u organizovana radionica o reciklaži kao dio projekta "Mladi ambasadori okoliša i održivog razvoja", u kojoj su učestvovala djeca iz dva razreda iz OŠ. "Skender Kulenović" u Sarajevu i OŠ. "Sveti Sava" u Istočnom Sarajevu. 

Na radionici je održana prezentacija s ciljem edukacije te su u kreativnom dijelu učenici izrađivali korisne predmete od ambalaže. Projekat je realizovan uz podršku Vlade Švicarske, a Ekopak je prijatelj projekta. Učenici su nakon radionice postali “Mali Ambasadori” zaštite okoliša i prirode, te će stečena znanja prenositi u svom okruženju.