Novi Travnik, 25.05.2018. - U sklopu projekta „Osmijeh Planete je u tvojim rukama“ koji realizuje Ekopak u saradnji sa JKP Vilenica-Čistoća d.o.o. i Općinom Novi Travnik, održane su edukativne radionice u osnovnim školama na području općine Novi Travnik. 

Projekat je realizovan u osnovnim školama „Novi Travnik“, „Safvet-beg Bašagić“, „Musa Ćazim Ćatić“, „Mehmedalija Mak Dizdar“, „Edhem Mulabdić“ i „Fra Marijan Šunjić“.

Ukupno su održane 83 radionice u kojima je učestvovalo oko 1160 učenika.

Trenutno se u svim školama provode testiranja stečenog znanja kako bi se najbolji učenici pripremili za završno općinsko takmičenje koje će se održati 5. juna – Svjetskog dana zaštite okoliša i Dana Općine Novi Travnik.

Cilj ovog edukativnog projekta je da se mladi edukuju o pravilnom odlaganju ambalažnog otpada, značaju reciklaže i zaštite okoliša.