Sarajevo, 23.05.2018. - Učenici JU Srednja škola metalskih zanimanja zajedno sa nastavnim osobljem su izrazili želju da posjete Ekopak i educiraju se o reciklaži ambalažnog otpada, te na taj način povećaju ekološku svijest o važnosti pravilnog odlaganja ambalažnog otpada i zaštiti okoliša.

Za učenike je pripremljena prezentacija u kojoj su osim edukativnih informacija prikazani projekti i aktivnosti u sklopu Sistema Zelene tačke za reciklažu i iskorištenje ambalažnog otpada, koji u BiH Ekopak gradi uz podršku bh. privrede. Učenicima su podijeljene i brošure sa uputama na koji način pravilno odložiti ambalažni otpad po vrsti ambalažnog materijala.

Po završetku prezentacije, učenici i nastavno osoblje su zahvalili Ekopaku na prilici da obogate znanje i nauče prednosti i važnosti reciklaže ambalažnog otpada. Posjeta je realizovana u sklopu projekta „Zelena sedmica“ koji je Ministarstvo za nauku i mlade Kantona Sarajevo pokrenulo s ciljem edukacije učenika o važnosti očuvanja životne sredine.