Program Mladi Eko Reporteri je licencirani internacionalni program koji se provodi u blizu 30 zemalja s ciljem da angažira mlade od 14-18 godina da istražuju pitanja i probleme zaštite okoliša i izvještavaju o njima kroz pisani, fotografski ili video zapis, a kad god je moguće, da predlože i rješenja.

U BiH se realizira po drugi put. Prošle godine 70 radova je bilo u finalu.

Program razvija vještine i znanja mladih, pruža im dublje razumijevanje održivog razvoja i zaštite okoliša, jača njihove komunikacijske i građanske vještine, osobnu inicijativu, timski rad, kritičku analizu, socijalnu odgovornost i liderske sposobnosti.

Organizatori:

- Inkubator društvenih inovacija „MUNJA“

- Hoću.ba info platforma

- EKOPAK – prvi ovlašteni operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom

 

Propozicije:

Učesnici takmičenja trebaju imati između 14 i 18 godina i biti polaznici neke od srednjih škola u Bosni i Hercegovini;

Radovi koji se šalju trebaju biti individualni sa isključivo navedenim 1 takmičarom/kom;

Isti takmičar/ka može prijaviti više radova, ali maksimalno jedan/na može biti nagrađen/a;

Radovi se mogu napraviti u jednoj od 3 kategorije:

- REPORTAŽA,

- FOTOGRAFIJA ILI FOTO REPORTAŽA,

- KRATKI VIDEO.

Više detalja na LINK-u.