BS EN
  • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
  • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

  • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

  • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

  • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

  • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

  • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

  • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

  • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

Aktuelnosti

09 04.18.

Počele posebne interaktivne radionice za mališane iz vrtića u Novom Travniku

Novi Travnik, 09.04.2018. – U sklopu projekta „Osmijeh Planete je u tvojim rukama“, koji u ovom i narednom mjesecu u osnovnim školama implementiraju Općina Novi Travnik, JKP Vilenica Čistoća i Ekopak, počele su i posebne interaktivne radionice za djecu iz vrtića.

U protekloj sedmici mališani iz JU Gradski vrtić, JU Dječiji vrtić Vitez, „Anđeli“, „Obdanište Sultan Fatih“ su kroz niz interaktivnih igara imali priliku da nauče šta je reciklaža i na koji način se reciklira ambalažni otpad. Prikazana je i lutkarska predstava,  te su se mališani kroz interakciju sa Pčelicom Majom upoznali sa značajem i načinom pravilnog odlaganja ambalažnog otpada. Druženje je upotpunjeno i sa neizostavnom maskotom Zekopak, koja je animirala mališane plesom i igrom.

Cilj provođenja edukacija je podizanje javne svijesti među najmlađom populacijom, koja će u skladu sa evropskim praksama, dalje educirati svoje roditelje kako ispravno postupati sa otpadom, kako bi se povećale količine ambalažnog otpada koje se prikupljaju u ovoj općini.

Općina Novi Travnik je jedna od općina sa kojom Ekopak sarađuje na unapređenju sistema odvojenog odlaganja i reciklaže ambalažnog otpada.

Završna manifestacija je planirana za 5. Juni – Svjetski Dan zaštite okoliša kada će biti proglašeni najbolji, kojima će biti dodjeljene i simbolične nagrade. 

 
P4065476.JPG
2018-04-03 09.39.31.jpg
IMG_0821.JPG
P4065502.JPG
P4065461.JPG
IMG_0861.JPG
IMG_0856.JPG
IMG_0852.JPG
IMG_0849.JPG
IMG_0843.JPG
IMG_0833.JPG
IMG_0830.JPG
IMG_0823.JPG
IMG_0819.JPG
IMG_0818.JPG
IMG_0817.JPG
IMG_0813.JPG
IMG_0811.JPG
IMG_0808.JPG
IMG_0807.JPG
IMG_0803.JPG
2018-04-03 09.24.17.jpg

Arhiva