BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

 • Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka "Zelena tačka" kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

 • Znak "Zelene tačke" na ambalaži znači da kompanija koja ga koristi, putem Ekopaka, finansira sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini

Aktuelnosti

20 03.18.

U Novom Travniku održana radionica za edukaciju edukatora

Novi Travnik, 20.03.2018. - Projekat „Osmjeh Planete je u tvojim rukama“ će u toku aprila i maja ove godine zajednički implementirati Općina Novi Travnik, JKP Vilenica Čistoća i Ekopak u svih šest osnovnih škola ove općine.

S ciljem pripreme Projekta, danas je u sali Općine Novi Travnik organizovana edukacija edukatora, tj. nastavnog osoblja ovih škola koje će održati radionice. Edukaciju je u ime Ekopaka održao Rijad Tikveša iz Eko Tima iz Sarajeva. Nakon prikazane prezentacije na brojna pitanja prisutnih odgovarale su direktorica JKP Vilenica Čistoća, Svjetlana Tokalić i direktorica Ekopaka, Amela Hrbat.
 
Završna manifestacija je planirana za 5. Juni – Svjetski Dan zaštite okoliša kada će biti proglašeni najbolji, kojima će biti dodjeljene i simbolične nagrade. U okviru projekta pripremljene su i posebne interaktivne radionice za djecu iz Novotravničkih vrtića.
 
Cilj provođenja edukacija je podizanje javne svijesti među najmlađom populacijom, koja će u skladu sa evropskim praksama, dalje educirati svoje roditelje kako ispravno postupati sa otpadom, kako bi se povećale količine ambalažnog otpada koje se prikupljaju u ovoj općini.
 
Općina Novi Travnik je jedna od općina sa kojom Ekopak sarađuje na unapređenju sistema odvojenog odlaganja i reciklaže ambalažnog otpada.
r1.jpg
r3.jpg
r8.jpg
r7.jpg

Arhiva