Novi Travnik, 20.03.2018. - Projekat „Osmjeh Planete je u tvojim rukama“ će u toku aprila i maja ove godine zajednički implementirati Općina Novi Travnik, JKP Vilenica Čistoća i Ekopak u svih šest osnovnih škola ove općine.

S ciljem pripreme Projekta, danas je u sali Općine Novi Travnik organizovana edukacija edukatora, tj. nastavnog osoblja ovih škola koje će održati radionice. Edukaciju je u ime Ekopaka održao Rijad Tikveša iz Eko Tima iz Sarajeva. Nakon prikazane prezentacije na brojna pitanja prisutnih odgovarale su direktorica JKP Vilenica Čistoća, Svjetlana Tokalić i direktorica Ekopaka, Amela Hrbat.
 
Završna manifestacija je planirana za 5. Juni – Svjetski Dan zaštite okoliša kada će biti proglašeni najbolji, kojima će biti dodjeljene i simbolične nagrade. U okviru projekta pripremljene su i posebne interaktivne radionice za djecu iz Novotravničkih vrtića.
 
Cilj provođenja edukacija je podizanje javne svijesti među najmlađom populacijom, koja će u skladu sa evropskim praksama, dalje educirati svoje roditelje kako ispravno postupati sa otpadom, kako bi se povećale količine ambalažnog otpada koje se prikupljaju u ovoj općini.
 
Općina Novi Travnik je jedna od općina sa kojom Ekopak sarađuje na unapređenju sistema odvojenog odlaganja i reciklaže ambalažnog otpada.