Vlada Federacije BiH je na 135. sjednici održanoj 18.01.2018. godine imenovala Koordinaciono tijelo za praćenje implementacije Pravilnika o upravljanju ambalažnim otpadom.

Novi članovi su: Margareta Krešić (predsjedavajuća) ispred Fonda za zaštitu okoliša FBiH, Dunja Petrušić ispred Federalnog ministarstva okoliša i turizma, te Jasmin Osmanović ispred operatera sistema Ekoživot. Predstavnici Federalne uprave za inspekcijske poslove Ejub Salkić, te operatera sistema Ekopak Amela Hrbat su nepromjenjeni.

Za očekivati je da će ove izmjene rezultirati puno efikasnijim radom Koordinacionog tijela, s ciljem daljeg razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom u Federaciji BiH.

Rješenje o imenovanju je objavljeno u Službenim novinama FBiH broj 7/18 i možete ga naći ovdje.