Ugovor su potpisali načelnik Općine Travnik Admir Hadžiemrić i direktorica Ekopaka Amela Hrbat.

Predmet ugovora je sufinansiranje  promotivnih aktivnosti u okviru Projekta „Ne OKOLIŠaj ubaci za PETicu“ koji provode Općina Travnik, Ekološki fakultet Internacionalnog univerziteta Travnik i Eko industrijski otpad ZIZI Travnik, u saradnji sa svim osnovnim školama ove Općine.

Cilj projekta je edukacija učenika osnovnih škola o značaju reciklaže otpada kroz prikupljanje PET ambalaže. U narednim fazama projekat će obuhvatati  i prikupljanje ostalih vrsta reciklabilnih materijala, uspostavu eko-otoka, te provođenje javne kampanje.

Općina Travnik i Ekopak će obezbjediti inicijalna sredstva za pokretanje Projekta. Internacionalni univerzitet  Travnik će u saradnji sa Ekopakom organizovati edukacije za učenike, dok će Eko industrijski otpad ZIZI postaviti posude za sakupljanje iskoristivih materijala u krugu svake škole, te vršiti redovno preuzimanje i odvoz sakupljenih iskoristivih materijala.