Sarajevo, 06.12.2017. – U JU „Međunarodni Centar za djecu i omladinu“ održana je manifestacija koja je dio projekta „Naviku usvojimo, EE otpad razdvojimo“, čime su obilježeni Međunarodni dan volontera i Svjetski dan zaštite tla/zemljišta.

Ekopak je učestvovao u prezentaciji aktivnosti u kojima su uključeni volonteri, sajmu pod motom „Volontiraj u brizi za okoliš“, te panel diskusiji „Vizija, aktivnosti i održivost eko mreže škola i organizacija civilnih društava(skr. OCD) u Općini Novo Sarajevo“.
 
Sveukupni cilj manifestacije je uspostavljanje mreže OCD i škola sa područja Općine Novo Sarajevo, koje će ubuduće organizovano i zajedno osmišljavati akcije i obilježavati ekološki značajne datume sa Općinom.
 
Realizatori projekta su Općina Novo Sarajevo, COOR i ZEOS eko sistem.