Sarajevo, 25.10.2017. - Načelnik Općine Ključ Nedžad Zukanović je sa šefom Službe za civilnu zaštitu i zaštitu od požara Arminom Čahutom danas boravio u radnoj posjeti Ekopaku. Direktorica Ekopaka Amela Hrbat je prezentirala rezultate dosadašnje saradnje Ekopaka i ove općine, tj. JKP-a Rad Ključ, u segmentu sortiranja i reciklaže ambalažnog otpada.

Općina Ključ je sa svojim komunalnim preduzećem jedna od sedamnaest općina u Federaciji BiH sa kojima je Ekopak uspostavio saradnju i koje kroz sistem Ekopaka značajan dio komunalnog otpada sortiraju i predaju na reciklažu, čime smanjuju količine koje odlažu na lokalnim deponijama.

Načelnik Zukanović je izrazio zahvalnost na investicijama Ekopaka u Općinu Ključ, te zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom. Takođe, značajan dio sastanka je protekao u razgovoru o modalitetima daljeg unapređenja saradnje i novim projektima.

Na ovaj način se Općina Ključ svrstala u red savremenih općina u kojima rješavanje pitanja upravljanja otpadom zauzima značajno mjesto, jer ga općinska administracija na čelu sa načelnikom Zukanovićem nastoji riješiti u skladu sa najboljim evropskim praksama, što i jeste krucijalna osnovica za razvoj sistema odvojenog odlaganja i reciklaže ambalažnog otpada i razlog uspostave saradnje sa Ekopakom.