BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

 • Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka "Zelena tačka" kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

 • Znak "Zelene tačke" na ambalaži znači da kompanija koja ga koristi, putem Ekopaka, finansira sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini

Aktuelnosti

26 10.17.

Načelnik Općine Ključ posjetio Ekopak

Sarajevo, 25.10.2017. - Načelnik Općine Ključ Nedžad Zukanović je sa šefom Službe za civilnu zaštitu i zaštitu od požara Arminom Čahutom danas boravio u radnoj posjeti Ekopaku. Direktorica Ekopaka Amela Hrbat je prezentirala rezultate dosadašnje saradnje Ekopaka i ove općine, tj. JKP-a Rad Ključ, u segmentu sortiranja i reciklaže ambalažnog otpada.

Općina Ključ je sa svojim komunalnim preduzećem jedna od sedamnaest općina u Federaciji BiH sa kojima je Ekopak uspostavio saradnju i koje kroz sistem Ekopaka značajan dio komunalnog otpada sortiraju i predaju na reciklažu, čime smanjuju količine koje odlažu na lokalnim deponijama.

Načelnik Zukanović je izrazio zahvalnost na investicijama Ekopaka u Općinu Ključ, te zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom. Takođe, značajan dio sastanka je protekao u razgovoru o modalitetima daljeg unapređenja saradnje i novim projektima.

Na ovaj način se Općina Ključ svrstala u red savremenih općina u kojima rješavanje pitanja upravljanja otpadom zauzima značajno mjesto, jer ga općinska administracija na čelu sa načelnikom Zukanovićem nastoji riješiti u skladu sa najboljim evropskim praksama, što i jeste krucijalna osnovica za razvoj sistema odvojenog odlaganja i reciklaže ambalažnog otpada i razlog uspostave saradnje sa Ekopakom.

IMG_0753.JPG
IMG_0757.JPG

Arhiva