BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

 • Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka "Zelena tačka" kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

 • Znak "Zelene tačke" na ambalaži znači da kompanija koja ga koristi, putem Ekopaka, finansira sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini

Aktuelnosti

25 09.17.

U Tvornici Cementa Kakanj postavljen eko-otok za odvojeno odlaganje ambalažnog otpada

Kakanj, 25.09.2017. – Strateški dio poslovanja kompanije Tvornice cementa Kakanj je društvena odgovornost i briga o zaštiti okoliša. Stoga u svakodnevnom poslovanju ova kompanija koristi visoke standarde i moderne tehnologije koji su usklađeni sa evropskim normama, za šta su izdvojena značajna finansijska sredstva.

Tome svjedoči i činjenica da je Tvornica Cementa Kakanj od samog početka implementacije Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom uključena u Sistem Zelene tačke Ekopaka za reciklažu i iskorištenje ambalažnog otpada, te na taj način direktno doprinosi građenju Sistema za reciklažu u lokalnim zajednicama u Federaciji BiH.

Ekopak je u krugu Tvornice postavio set kanti za odvojeno odlaganje ambalažnog otpada, čime će se uposlenicima omogućiti da odvojeno odlažu ambalažni otpad koji će biti transportovan na proces reciklaže i iskorištenja. Uposlenici će se, u okviru redovnih obuka koje Cementara provodi, educirati o pravilnom postupanju sa ambalažnim otpadom, a reciklažom će se smanjiti količina otpada koji završava na deponijama.

 

IMG_0743.JPG
IMG_0741.JPG
IMG_0742.JPG
IMG_0740.JPG

Arhiva