Kakanj, 25.09.2017. – Strateški dio poslovanja kompanije Tvornice cementa Kakanj je društvena odgovornost i briga o zaštiti okoliša. Stoga u svakodnevnom poslovanju ova kompanija koristi visoke standarde i moderne tehnologije koji su usklađeni sa evropskim normama, za šta su izdvojena značajna finansijska sredstva.

Tome svjedoči i činjenica da je Tvornica Cementa Kakanj od samog početka implementacije Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom uključena u Sistem Zelene tačke Ekopaka za reciklažu i iskorištenje ambalažnog otpada, te na taj način direktno doprinosi građenju Sistema za reciklažu u lokalnim zajednicama u Federaciji BiH.

Ekopak je u krugu Tvornice postavio set kanti za odvojeno odlaganje ambalažnog otpada, čime će se uposlenicima omogućiti da odvojeno odlažu ambalažni otpad koji će biti transportovan na proces reciklaže i iskorištenja. Uposlenici će se, u okviru redovnih obuka koje Cementara provodi, educirati o pravilnom postupanju sa ambalažnim otpadom, a reciklažom će se smanjiti količina otpada koji završava na deponijama.