U četvrtak, 14.09.2017. godine je u Bihaću u prostorijama Komrada potpisan ugovor o sufinansiranju završetka izgradnje reciklažnog dvorišta. Ugovor su potpisali direktor Komrada Vid Šantić i direktorica Ekopaka Amela Hrbat.

Komrad je uložio značajna sredstva za izgradnju objekta u kojem će biti smještena sortirna linija, a Ekopak će dodati sredstva koja nedostaju, kako bi objekat bio završen. Stavljanjem u funkciju sortirne linije će se značajno povećati količina ambalažnog otpada koji će Komrad kroz sistem Ekopaka uputiti na reciklažu.