Sarajevo, 10.09.2017. - S ciljem promocije zdravog i aktivnog života i ove godine je realizovan sportski i društveno odgovorni projekt  "Djevojke na trčanju". Na utrci je učestvovalo preko 400 djevojaka i žena, koje su na ovaj način poslale poruku o važnosti građenja zdravijeg i modernijeg okruženja.

Ekopak je podržao organizaciju utrke te su postavljeni setovi kanti za odvojeno odlaganje ambalažnog otpada. Mnogobrojni učesnici i posjetioci su nakon konzumacije osvježavajućih napitaka i grickalica, odložili pravilno ambalažni otpad te su na taj način učestvovali u procesu reciklaže i iskorištenja. Ekopak se pobrinuo da sav prikupljeni ambalažni otpad bude transportovan na proces reciklaže, te da okoliš Vilsonovog šetališta nakon utrke ostane čist. Na taj način je promovisana važnost zaštite okoliša i kreiran pozitivan imidž koji će doprinijeti povećanju svijesti građana o reciklaži ambalažnog otpada.