BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

 • Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka "Zelena tačka" kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

 • Znak "Zelene tačke" na ambalaži znači da kompanija koja ga koristi, putem Ekopaka, finansira sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini

Aktuelnosti

16 08.17.

Jačanje svijesti građana o odvojenom odlaganju ambalažnog otpada na Sarajevo Film Festivalu

Sarajevo, 16.08.2017. - U sklopu 23. Sarajevo Film Festivala na lokaciji ispred Doma Armije, ove godine je organizovan "Festival Eating Point by Coca Cola", gdje posjetioci Festivala imaju priliku da se druže i isprobaju ukusne zalogaje i osvježavajuće napitke.

Ekopak se pobrinuo za društvenu odgovornost ovog događaja, tako da posjetioci nakon konzumacije hrane i napitaka imaju priliku da odvojeno odlože ambalažni otpad u predviđene kante. Na ovoj lokaciji prisutan je veliki broj posjetitelja, s obzirom da se u večernjim satima organizuju nastupi DJ-eva i popularnih bendova. Postavljanje kanti za odvojeno odlaganje ambalažnog otpada će doprinijeti širenju pozitivne svijesti o važnosti zaštite okoliša.

IMG_0718.JPG
IMG_0719.JPG
IMG_0713.JPG
IMG_0714 (1).JPG

Arhiva