BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

 • Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka "Zelena tačka" kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

 • Znak "Zelene tačke" na ambalaži znači da kompanija koja ga koristi, putem Ekopaka, finansira sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini

Aktuelnosti

15 12.16.

PROGRAM LOJALNOSTI ZA KLIJENTE EKOPAKA

Ekopak, prvi ovlašteni operater sistema za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom već šestu godinu uspješno ispunjava propisane ciljeve za reciklažu i iskorištenje ambalažnog otpada zahvaljujući velikom broju proizvođača, uvoznika, distributera i krajnjih snabdjevača koji nas podržavaju u našem operativnom radu. 

Ekopak je kao zahvalnost za ukazano povjerenje i želju za dugoročnom partnerskom saradnjom, razvio „Program lojalnosti za klijente Ekopaka“ koji se odnosi na upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom.

Kriteriji koji se vrednuju i koji doprinose efikasnosti našeg rada, a samim tim i cjelokupnog sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom u Federaciji BiH su prikazani u tabeli:

Kriteriji za odobrenje popusta

Bodovi

U sistemu Ekopaka 3 godine

20

Podnošenje izvještaja na vrijeme

10

Plaćanje naknada na vrijeme

15

Bodovi

Popust %

10

3%

15

4%

20

5%

25

7%

30

8%

35

9%

45

15%

 
Ojačani podrškom velikog broja privrednih subjekata koji su na nas prenijeli svoje zakonske obaveze nastavićemo djelovati u pravcu u kojem smo i započeli: razvijati održiv sistem upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom zakonito, stručno, profesionalno, transparentno, po najvišim etičkim standardima i po najnižim održivim troškovima, sa najmanjim uticajem na potrošačke cijene i najvećim benefitima za okoliš u Federaciji BiH.

Arhiva