BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

 • Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka "Zelena tačka" kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

 • Znak "Zelene tačke" na ambalaži znači da kompanija koja ga koristi, putem Ekopaka, finansira sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini

Aktuelnosti

05 06.17.

5. juni - Svjetski Dan zaštite okoliša obilježen sa mladima Breze

Breza, 05.06.2017. - Ekopak je u saradnji sa NVO "20. mart 1990." u Brezi obilježio 5. juni - Svjetski Dan zaštite okoliša. Najmlađi aktivisti ovog udruženja su organizovali uličnu akciju podizanja svijesti o značaju zaštite okoliša. Tom prilikom su građanima podijeljeni informativni materijali i cekeri kako bi se smanjila upotreba plastičnih kesa.

Općina Breza je jedna od 17 općina sa kojima je Ekopak uspostavio saradnju, a 5. juni je bila prilika da se građanima još jednom skrene pažnja da selektiraju otpad u kontejnere koje su postavili JP Komunalno Breza, Općina Breza i Ekopak.
 
Inače, u svijetu se svake godine 5. juni obilježava kao dan održavanja Konferencije Ujedinjenih naroda iz daleke 1972. godine u Stockholmu, na kojoj je usvojen Program zaštite okoliša Ujedinjenih naroda.
1.jpg
1.1.jpg
2.jpg
3.jpg
322.JPG
320.JPG
312.JPG
282.JPG
273.JPG

Arhiva