BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

 • Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka "Zelena tačka" kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

 • Znak "Zelene tačke" na ambalaži znači da kompanija koja ga koristi, putem Ekopaka, finansira sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini

Aktuelnosti

19 05.17.

Učesnici i posjetioci prve noćne utrke u Sarajevu recikliraju ambalažni otpad

Sarajevo, 19.05.2017. - Održana je prva noćna utrka u Sarajevu pod nazivom Merkur Run4lifestyle, na kojoj je učestvovalo 700 trkača. Ovaj sportski projekat je privukao mnogobrojnu publiku koja je bodrila trkače. Ruta utrke je prošla kroz najljepše dijelove Sarajeva: Maršala Tita, Musala, Obala Kulina bana, Vijećnica, Sebilj, Vječna vatra, BBI centar.

Odličnu atmosferu i sportski duh upotpunio je aspekt društvene odgovornosti ove utrke, obzirom da su na okrepnoj stanici postavljeni kontejneri u koje su takmičari i posjetioci odlagali ambalažni otpad od osvježavajućih napitaka. Sav prikupljeni ambalažni otpad je predat na proces dalje obrade i bit će transportovan na reciklažu, a najljepši dijelovi Sarajeva su nakon utrke i mnogobrojnih posjetilaca ostali čisti.

IMG_0657.JPG
IMG_0673.JPG
IMG_0671.JPG
IMG_0675.JPG
IMG_0651.JPG
IMG_0658.JPG

Arhiva