BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

 • Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka "Zelena tačka" kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

 • Znak "Zelene tačke" na ambalaži znači da kompanija koja ga koristi, putem Ekopaka, finansira sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini

Aktuelnosti

12 05.17.

Mladi ekolozi iz O.Š. "Porodice ef. Ramić" iz Semizovca posjetili reciklažno dvorište kompanije Aida Commerce

U okviru edukativnih projekata usmjerenih na dizanje svijesti najmlađe populacije u našoj zemlji, Ekopak i Aida Commerce su organizovali posjetu ekološke sekcije Osnovne škole "Porodice ef. Ramić" iz Semizovca, reciklažnom dvorištu Aida Commerce-a.

Mladi su imali priliku da se upoznaju sa procesom koji se dešava nakon što se preuzme ambalažni otpad iz eko-otoka postavljenih u Općini Vogošća i transportuje u reciklažno dvorište ove kompanije, kako bi se pripremio za postupak reciklaže.

Učenici su prethodno prikupili i predali Aida Commercu određenu količinu ambalažnog otpada, a Ekopak ih je nagradio ukrasnim biljkama koje će uskoro krasiti dvorište Osnovne škole "Porodice ef. Ramić" u Semizovcu.

Ekopak nastavlja raditi na ovakvim projektima koji su ključni u razvoju sistema sortiranja i reciklaže ambalažnog otpada u našoj zemlji.

1.JPG
8.JPG
7.JPG
6.JPG
5.JPG
3.JPG
2.JPG
4.JPG

Arhiva