U okviru edukativnih projekata usmjerenih na dizanje svijesti najmlađe populacije u našoj zemlji, Ekopak i Aida Commerce su organizovali posjetu ekološke sekcije Osnovne škole "Porodice ef. Ramić" iz Semizovca, reciklažnom dvorištu Aida Commerce-a.

Mladi su imali priliku da se upoznaju sa procesom koji se dešava nakon što se preuzme ambalažni otpad iz eko-otoka postavljenih u Općini Vogošća i transportuje u reciklažno dvorište ove kompanije, kako bi se pripremio za postupak reciklaže.

Učenici su prethodno prikupili i predali Aida Commercu određenu količinu ambalažnog otpada, a Ekopak ih je nagradio ukrasnim biljkama koje će uskoro krasiti dvorište Osnovne škole "Porodice ef. Ramić" u Semizovcu.

Ekopak nastavlja raditi na ovakvim projektima koji su ključni u razvoju sistema sortiranja i reciklaže ambalažnog otpada u našoj zemlji.