BS EN
  • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
  • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

  • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

  • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

  • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

  • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

  • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

  • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

  • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

Aktuelnosti

06 05.17.

Mladi Taekwondo sportisti i Zekopak recikliraju ambalažni otpad

Sarajevo, 06.05.2017. - ITF Taekwon-do savez Kantona Sarajevo je organizovao 7. Međunarodni taekwondo turnir "Sarajevo Cup 2017", na kojem je učestvovalo 240 takmičara iz različitih kategorija. Mladi sportisti su u pauzama takmičenja konzumirali osvježavajuće napitke, a maskota Zekopak ih je educirala i animirala kako na pravilan način odložiti ambalažni otpad u kante koje su postavljene. 

Ekopak već drugu godinu zaredom educira mlade sportiste na ovom turniru o značaju odvojenog odlaganja ambalažnog otpada. Sportisti su svojim primjerom poslali važnu poruku društvu koje treba da razvija zdrave životne navike s ciljem zaštite okoliša. Po završetku turnira koji je protekao u sportskom duhu, Ekopak se pobrinuo da sav ambalažni otpad koji su posjetioci i učesnici odložili bude transportovan na proces dalje obrade i reciklaže.

IMG_0614.JPG
IMG_0623.JPG
IMG_0645.JPG
IMG_0644.JPG
IMG_0617.JPG
IMG_0612.JPG

Arhiva