Breza, 21.04.2017. - U okviru obilježavanja 22. aprila, Dana Planete Zemlje,  Ekopak je danas u prostorijama JP Komunalno d.o.o. Breza ovom preduzeću uručio kese za selektivno odlaganje ambalažnog otpada u domaćinstvima.

Ova aktivnost je usmjerena na unapređenje sistema selektiranja i reciklaže ambalažnog otpada koji Ekopak sa JP-om Komunalno d.o.o. Breza  razvija od 2014. godine kada su zajedničkim naporima i investicijama postavljeni eko-otoci u ovoj općini.

Inače, Općina Breza jedna je od 17 općina u Federaciji u kojoj je Ekopak uspostavio osnove za razvoj sistema baziranog na najboljim evropskim praksama. Saradnja rezultira progresivnim povećanjem prikupljenih količina ambalažnog otpada iz godine u godinu.