17.04.2017. godine Ekopak je dobio Rješenje o produženju dozvole za operatera sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom za period od 01.01.2017. do 31.12.2021. godine.

To znači da je prvi petogodišnji ciklus od 2012. do 2016. godine uspješno okončan i da je Ekopak ispunio sve zahtjeve i ciljeve koje propisuje Pravilnik o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom u Federaciji BiH.

Produženju dozvole je prethodila višemjesečna sveobuhvatna provjera ispunjenosti uvjeta od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma i ostalih institucija koje je Ministarstvo angažovalo. Ekopak je svaki put dokazao da principi po kojima je osnovan nisu deklarativne prirode, već imperativ svakodnevnog poslovanja: zakonit, transparentan, etičan i profesionalan rad usmjeren na uspostavljanje dugoročnog i održivog sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom, po najnižim održivim troškovima i najvećim benefitima za okoliš.
 
Ekopak se zahvaljuje svim klijentima, saradnicima i partnerima na saradnji, podršci i strpljenju u proteklih pet godina, što istovremeno predstavlja i obavezu da se u narednom petogodišnjem periodu unaprijedi poslovanje i opravda ukazano povjerenje.