BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

 • Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka "Zelena tačka" kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

 • Znak "Zelene tačke" na ambalaži znači da kompanija koja ga koristi, putem Ekopaka, finansira sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini

Aktuelnosti

19 04.17.

Nakon ispunjenja petogodišnjih ciljeva FMOIT produžilo Ekopaku dozvolu za narednih 5 godina

17.04.2017. godine Ekopak je dobio Rješenje o produženju dozvole za operatera sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom za period od 01.01.2017. do 31.12.2021. godine.

To znači da je prvi petogodišnji ciklus od 2012. do 2016. godine uspješno okončan i da je Ekopak ispunio sve zahtjeve i ciljeve koje propisuje Pravilnik o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom u Federaciji BiH.

Produženju dozvole je prethodila višemjesečna sveobuhvatna provjera ispunjenosti uvjeta od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma i ostalih institucija koje je Ministarstvo angažovalo. Ekopak je svaki put dokazao da principi po kojima je osnovan nisu deklarativne prirode, već imperativ svakodnevnog poslovanja: zakonit, transparentan, etičan i profesionalan rad usmjeren na uspostavljanje dugoročnog i održivog sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom, po najnižim održivim troškovima i najvećim benefitima za okoliš.
 
Ekopak se zahvaljuje svim klijentima, saradnicima i partnerima na saradnji, podršci i strpljenju u proteklih pet godina, što istovremeno predstavlja i obavezu da se u narednom petogodišnjem periodu unaprijedi poslovanje i opravda ukazano povjerenje.
 

Arhiva