U petak i subotu (16. i 17.12.2016.g.) su aktivisti Udruženja Ekotim realizovali akciju podjele cekera za odvojeno odlaganje ambalažnog otpada u domaćinstvima na Trgu Heroja, Čengić Vili i Vogošći. Građani su se ujedno informisali o sortiranju otpada u ovim naseljima u kojima je Ekopak postavio infrastrukturu, tj. odgovarajuće kontejnere za odvojeno odlaganje ambalažnog otpada. Odlaganjem ambalažnog otpada na tim lokacijama smanjuje se količina otpada koji se svakodnevno odlaže na deponiji Smiljevići.

Građani, a posebno mlađe generacije su sa zadovoljstvom dočekali postavljanje infrastrukture za odvojeno odlaganje ambalažnog otpada i rado razvrstavaju svoj otpad na iskoristive komponenete.

Ova aktivnost nastavak je planiranih aktivnosti za obilježavanje Evropske sedmice za smanjenje otpada 2017., koja se obilježila u Sarajevu, a koju su zajednički podržali Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, Ekopak, Ekotim i COOR. Naime, Kanton Sarajevo se i ove godine pridružio inicijativi Evropske sedmice za smanjenje otpada u kojoj su učestvovale 34 zemlje Evrope sa ukupno 12.255 prijavljene akcije.  Obzirom da je ovogodišnja tema EWWR-a očuvanje prirodnih resursa kroz smanjenje ambalažnog otpada Ekopak je dao svoj doprinos.