BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

 • Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka "Zelena tačka" kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

 • Znak "Zelene tačke" na ambalaži znači da kompanija koja ga koristi, putem Ekopaka, finansira sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini

Aktuelnosti

16 12.16.

Održana radionica u Mostaru, naredne radionice u Travniku, Bihaću i Tuzli

Mostar, 16.12.2016. - U sklopu edukativnog projekta "Mladi eko reporteri" koji se realizuje prema međunarodnom formatu Programa Mladi Eko Reporteri, održana je druga radionica u Mostaru. Radionici su prisustvovali članovi ekoloških sekcija, nastavnici i pedagozi, kojima je prezentovan sadržaj i način učešća u programu. 

The program Young Eco Reporters engages young people from 15 to 21 age, who will explore the questions and problems about environmental protection, through reporting by photo or video record together with ideas and proposals for solutions. The program develops the skills and knowledge of participants. It gives them a deeper understanding of sustainable development and environmental protection, strengthens communication and civic skills, personal initiative, teamwork, critical analysis, social responsibility and leadership skills

The official call for action will be open in early 2017. After an open call, young's will have two months to prepare their works which will be in one of three categories: 

1. ARTICLE (max. 1000 words)

2. PHOTO / PHOTO ESSAY

3. SHORT VIDEO (up to 3 minutes)

The best works will be awarded and will have the opportunity to participate in the international competition. Also, the works will be published in the leading info platform Hocu.ba which was visited by more than 300,000 people in this year. Soon there will be available more information about the competition, together with the manual and guide for the preparation of works. The following promotional workshops will be held in Travnik, Bihac and Tuzla.

a 1-14.jpg
a 1-11.jpg
a 1-18.jpg

Arhiva