BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

 • Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka "Zelena tačka" kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

 • Znak "Zelene tačke" na ambalaži znači da kompanija koja ga koristi, putem Ekopaka, finansira sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini

Aktuelnosti

23 11.16.

Evropska sedmica za smanjenje otpada obilježena događajima u Sarajevu

Sarajevo, 23.11.2016. - Tokom Evropske sedmice za smanjenje otpada (EWWR) koja traje od 19.11.-27.11.2016., prijavljeno je 12.252 akcija iz 34. zemlje Evrope. Ove godine se obilježavanju Evropske sedmice za smanjenje otpada pridružio Ekopak u Kantonu Sarajevo, gdje su upriličeni događaji kojima se promovisao značaj selektivnog odlaganja i reciklaže ambalažnog otpada.

Ispred BBI Centra je organizovana izložba sa primjerima o načinu smanjenja ambalažnog otpada i reciklaže, građanima je podijeljen informativni materijal, a također su imali priliku da zamijene plastične kese za eko-cekere i odlože otpad u postavljene kante.

Istovremeno je u Međunarodnom Centru za djecu i omladinu na Grbavici održan i bazar "Zeleno poduzetništvo", gdje su posjetioci mogli kupiti proizvode napravljene od ambalažnog otpada, a Ekopak je iskoristio priliku da posjetiocima promoviše primjere za smanjenje otpada, reciklažu i ponovno iskorištenje, kao odnos građana prema okolišu u Kantonu Sarajevo.

Ujedno su najavljene i predstojeće aktivnosti Ekopaka i NVO Ekotim, kojima se početkom decembra planira distribucija cekera za odvojeno odlaganje otpada u domaćinstvima. Na taj način će se građanima olakšati sortiranje ambalažnog otpada u naseljima gdje je Ekopak postavio infrastrukturu, tj. odgovarajuće kontejnere za odvojeno sakupljanje otpada, čime će se smanjiti količina otpada koja se svakodnevno odlaže na deponiji Smiljevići.

IMG_0599.JPG
IMG_0597.JPG
IMG_0582.JPG
IMG_0587.JPG
IMG_0585.JPG
IMG_0586.JPG

Arhiva