Sarajevo, 23.11.2016. - Tokom Evropske sedmice za smanjenje otpada (EWWR) koja traje od 19.11.-27.11.2016., prijavljeno je 12.252 akcija iz 34. zemlje Evrope. Ove godine se obilježavanju Evropske sedmice za smanjenje otpada pridružio Ekopak u Kantonu Sarajevo, gdje su upriličeni događaji kojima se promovisao značaj selektivnog odlaganja i reciklaže ambalažnog otpada.

Ispred BBI Centra je organizovana izložba sa primjerima o načinu smanjenja ambalažnog otpada i reciklaže, građanima je podijeljen informativni materijal, a također su imali priliku da zamijene plastične kese za eko-cekere i odlože otpad u postavljene kante.

Istovremeno je u Međunarodnom Centru za djecu i omladinu na Grbavici održan i bazar "Zeleno poduzetništvo", gdje su posjetioci mogli kupiti proizvode napravljene od ambalažnog otpada, a Ekopak je iskoristio priliku da posjetiocima promoviše primjere za smanjenje otpada, reciklažu i ponovno iskorištenje, kao odnos građana prema okolišu u Kantonu Sarajevo.

Ujedno su najavljene i predstojeće aktivnosti Ekopaka i NVO Ekotim, kojima se početkom decembra planira distribucija cekera za odvojeno odlaganje otpada u domaćinstvima. Na taj način će se građanima olakšati sortiranje ambalažnog otpada u naseljima gdje je Ekopak postavio infrastrukturu, tj. odgovarajuće kontejnere za odvojeno sakupljanje otpada, čime će se smanjiti količina otpada koja se svakodnevno odlaže na deponiji Smiljevići.