BS EN
  • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
  • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

  • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

  • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

  • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

  • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

  • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

  • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

  • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

Aktuelnosti

21 11.16.

Bazar "Zelenog poduzetništva" povodom Evropske sedmice smanjenja otpada

Sarajevo, 23.11.2016. od 11-16h - U Međunarodnom centru za djecu i omladinu Grbavica će se u skladu sa smjernicama EWWR-a, održati bazar "Zelenog poduzetništva".

Budući da je glavna tema EWWR-a ambalažni otpad, Ekopak će na bazaru promovisati značaj selektivnog odlaganja i reciklaže te ponovnog korištenja ambalažnog otpada. Bazar organizuje Udruženje za inovacije u okolišu, a na bazaru će se također prodavati proizvodi napravljeni od ambalažnog otpada

Arhiva