BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

 • Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka "Zelena tačka" kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

 • Znak "Zelene tačke" na ambalaži znači da kompanija koja ga koristi, putem Ekopaka, finansira sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini

Aktuelnosti

09 11.16.

Ekopak učestvovao na RENEXPO BIH konferenciji o upravljanju otpadom u BiH

Sarajevo, 09.11.2016. - RENEXPO BiH je organizovao dvodnevni sajam na temu obnovljive energije, energetske efikasnosti i okoliša u Bosni i Hercegovini. Na sajmu je učestvovalo 80 izlagača i 400 učesnika, koji su se upoznali sa tržišnim potencijalom regiona, te su predstavljena praktična rješenja u oblasti obnovljivih izvora, energetske efikasnosti i okoliša.

Tokom sajma je organizovana Konferencija o upravljanju otpadom u BiH, na kojoj su predstavnici vlasti prezentovali aktuelnu zakonsku regulativu. Kao praktičan primjer efikasne primjene regulative i korištenja iskustava evropskih zemalja, Ekopak je prezentovao postignuća i aktivnosti u primarnoj selekciji ambalažnog otpada u Federaciji BiH. Posebno je prezentovan i projekat koji realizuje Ekopak u saradnji sa lokalnom zajednicom a koji je od posebnog značaja za Kanton Sarajevo - projekat uspostave podzemnih kontejnera Reflex Zlín po uzoru na najefikasnije sisteme evropskih zemalja.

DSC_9602.JPG
DSC_9601.JPG
DSC_9594.JPG

Arhiva