Sarajevo, 09.11.2016. - RENEXPO BiH je organizovao dvodnevni sajam na temu obnovljive energije, energetske efikasnosti i okoliša u Bosni i Hercegovini. Na sajmu je učestvovalo 80 izlagača i 400 učesnika, koji su se upoznali sa tržišnim potencijalom regiona, te su predstavljena praktična rješenja u oblasti obnovljivih izvora, energetske efikasnosti i okoliša.

Tokom sajma je organizovana Konferencija o upravljanju otpadom u BiH, na kojoj su predstavnici vlasti prezentovali aktuelnu zakonsku regulativu. Kao praktičan primjer efikasne primjene regulative i korištenja iskustava evropskih zemalja, Ekopak je prezentovao postignuća i aktivnosti u primarnoj selekciji ambalažnog otpada u Federaciji BiH. Posebno je prezentovan i projekat koji realizuje Ekopak u saradnji sa lokalnom zajednicom a koji je od posebnog značaja za Kanton Sarajevo - projekat uspostave podzemnih kontejnera Reflex Zlín po uzoru na najefikasnije sisteme evropskih zemalja.