Sarajevo, 25.-26.10.2016. -  Munja Inkubator, Ministarstvo ljudskih prava BiH, Ekopak i partneri, povodom 1.godišnjice vodeće info platforme za osnaživanje mladih Hoću.ba, u Bijeloj sali Parlamenta BiH su organizirali Forum omladinskih lidera na kojem je učestvovalo 60 mladih lidera. Forum je prilika za umrežavanje, razmjenu iskustava, ali i kreiranje plana kako će kroz platformu Hoću.ba uticati na svoje vršnjake da se aktiviraju, koriste razne programe za razvoj vještina i upoznaju se sa svojim pravima. Ekopak je prepoznao ulogu Hoću.ba info platforme i želi pomoći u edukaciji i osnaživanju mladih posebno kada je riječ o širokoj oblasti reciklaže ambalažnog otpada i zaštite okoliša, pa je tom prilikom najavljen početak projekta Mladi Eko Reporteri.

Ekopak i Hoću.ba će u narednom periodu započeti sa programom Mladi Eko Reporteri koji će obuhvatiti učenike srednjih škola iz cijele zemlje, njihove novinarske sekcije, ali i studente novinarstva i druge zainteresirane. Korištenjem međunarodnih metodologija, program Mladi Eko Reporteri omogućit će da mladi detektiraju okolišne probleme u svojim lokalnim zajednicama, te kreiraju kreativne novinarske radove o njima i utiču na javnost. Ujedno će razviti novinarske i analitičke vještine, a organizovat će se i posebno takmičenje. Hoću.ba platforma je idealna za promociju tih priča i uticanje na druge mlade ljude da budu lideri u svojim zajednicama, ali i da se zainteresiraju za njihov održivi razvoj.