Sarajevo, 08.09.2016. do 11.09.2016. - U organizaciji Fondacije CURE, održan je 11.Pitchwise festival na kojem su predstavljeni brojni sadržaji umjetnica, muzičarki, aktivistkinja, teoretičarki iz BiH i svijeta. 

Tokom 4 dana trajanja festivala održane su izložbe, koncerti, performansi, a obzirom na posjećenost festivala, Ekopak je kroz postavku setova kanti za odvojeno odlaganje ambalažnog otpada educirao posjetioce i učesnike o važnosti reciklaže i zaštiti okoliša.