Sarajevo, 07.09.2016. - Danas je obavljena zvanična primopredaja prvog podzemnog eko-otoka u Kantonu Sarajevo,  što predstavlja početak novog pristupa u postupanju sa otpadom kakav se u zadnjih 20 godina razvija u evropskim zemljama

„Razvoj primarne selekcije ambalažnog otpada iz komunalnog čvrstog otpada u Kantonu Sarajevo“ je projekt koji zajednički realizuju Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo, KJKP „Rad“ Sarajevo i „Ekopak“ - ovlašteni operater sistema za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom, u okviru kojeg je planirano postavljanje još četiri ovakva podzemna eko-otoka u Kantonu Sarajevo kao i nabavka specijalnih vozila za pražnjenje kontejnera.

Nabavku 20 kontejnera češkog proizvođača Reflex Zlín izvršio je „Ekopak“, čija je vrijednost 150.000 KM. Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture će finansirati nabavku namjenskog vozila u vrijednosti od 200.000 KM, a KJKP „Rad“ Sarajevo će izvršiti građevinske radove za postavljanje eko-otoka, te redovno prazniti kontejnere i prikupljeni ambalažni otpad pripremati za reciklažu. 

Svaki eko-otok se sastoji od po četiri podzemna kontejnera: plavog za odlaganje papira, žutog za odlaganje plastike, zelenog za odlaganje stakla, te crnog za odlaganje onog dijela komunalnog otpada koji nije moguće iskoristiti. Riječ je o najsavremenijem tehničkom rješenju za odvojeno odlaganje ambalažnog otpada, kakvo se može vidjeti u velikom broju evropskih gradova i ovako prikupljeni ambalažni otpad će biti pripreman i transportovan na reciklažu.