BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

 • Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka "Zelena tačka" kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

 • Znak "Zelene tačke" na ambalaži znači da kompanija koja ga koristi, putem Ekopaka, finansira sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini

Aktuelnosti

06 09.16.

Poziv za medije: Primopredaja prvog podzemnog eko-otoka u Kantonu Sarajevo

Obavještavamo vas da će se zvanična primopredaja prvog podzemnog eko-otoka u Kantonu Sarajevo koji je postavljen na Trgu Heroja br. 12 u Općini Novo Sarajevo izvršiti  u srijedu, 07.09.2016. godine sa početkom u 9:00 sati, a što predstavlja početak novog pristupa u postupanju sa otpadom kakav se u zadnjih 20 godina razvija u evropskim zemljama.

 

Ceremoniji primopredaje će prisustvovati premijer KS  Elmedin Konaković, ambasador Republike Češke u Sarajevu Jakub Skalnik, ministar komunalne privrede i infrastrukture KS Senad Hasanspahić, direktor KJKP „Rad“ Selim Babić, načelnik Općine Novo Sarajevo Nedžad Koldžo i direktorica „Ekopak“-a Amela Hrbat.

Arhiva