Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine je donijelo je Rješenje o izricanju novčane kazne Federalnom ministarstvu okoliša i turizma jer je objavom Pravilnika o stavljanju van snage Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom spriječilo, ograničilo i narušilo tržišnu konkurenciju na tržištu upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

Ministarstvo je u obavezi da kaznu u iznosu od 21.000 KM plati osam dana od prijema Rješenja. Ministarstvo je također dužno nadoknaditi troškove postupka Ekopaku.

Postupak je pokrenut na zahtjev Ekopaka koji je ustao u zaštitu interesa svog poslovanja, kao i interesa svojih klijenata.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je organ uprave koje je donijelo osporeni Pravilnik i na kojeg se u skladu sa članom 2. stav (1) tačka b) Zakona primjenjuju odredbe istog, kada svojim djelovanjem posredno ili neposredno učestvuje ili utiče na tržište Bosne i Hercegovine.

Rješenje Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine možete preuzeti ovdje.