BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

 • Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka "Zelena tačka" kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

 • Znak "Zelene tačke" na ambalaži znači da kompanija koja ga koristi, putem Ekopaka, finansira sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini

Aktuelnosti

15 08.16.

Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine donijelo Rješenje o izricanju novčane kazne Federalnom ministarstvu okoliša i turizma

Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine je donijelo je Rješenje o izricanju novčane kazne Federalnom ministarstvu okoliša i turizma jer je objavom Pravilnika o stavljanju van snage Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom spriječilo, ograničilo i narušilo tržišnu konkurenciju na tržištu upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

Ministarstvo je u obavezi da kaznu u iznosu od 21.000 KM plati osam dana od prijema Rješenja. Ministarstvo je također dužno nadoknaditi troškove postupka Ekopaku.

Postupak je pokrenut na zahtjev Ekopaka koji je ustao u zaštitu interesa svog poslovanja, kao i interesa svojih klijenata.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je organ uprave koje je donijelo osporeni Pravilnik i na kojeg se u skladu sa članom 2. stav (1) tačka b) Zakona primjenjuju odredbe istog, kada svojim djelovanjem posredno ili neposredno učestvuje ili utiče na tržište Bosne i Hercegovine.

Rješenje Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine možete preuzeti ovdje.

Arhiva