BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

 • Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka "Zelena tačka" kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

 • Znak "Zelene tačke" na ambalaži znači da kompanija koja ga koristi, putem Ekopaka, finansira sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini

Aktuelnosti

31 07.16.

Promocija zaštite okoliša na 44. Internacionalnoj Una regati

28.-31.07.2016. - Tradicionalna manifestacija "Una regata" započela je u Martin Brodu gdje se oko 300 učesnika zaputilo na četverodnevnu avanturu prema krajnjem odredištu Bosanskoj Krupi.

"Una regata" ima za cilj promociju prirodnih ljepota rijeke Une, tako da briga o okolišu predstavlja važan segment stalnog djelovanja. S obzirom da je Nacionalni park u Ekopakovom Sistemu Zelene tačke za reciklažu i iskorištenje ambalažnog otpada, svi posjetioci su imali priliku da ambalažni otpad odlože u postavljene eko otoke, a JKP "Komrad" je prikupljeni ambalažni otpad transportovao na proces reciklaže i iskorištenja. Tako je nakon odlične zabave i bogatih sadržaja za mnoštvo posjetioca i učesnika, okoliš Nacionalnog parka ostao čist i zaštićen od nepropisnog odlaganja ambalažnog otpada.

ekopak9.jpg
image-533aafb7d39d4b8bcef06578af32bd7df27a139b55ab59697227a93b85e23943-V.jpg
image-d07b2a4cb65e3dc2459583e81704011ad9446ce977ed79944ce27ae6cfaa6e91-V.jpg

Arhiva