Sarajevo, 12.07.2016. - Nakon što su učenici i rukovodstvo OŠ "Aleksa Šantić" izrazili želju da se uključe u Sistem Zelene tačke za reciklažu i iskorištenje ambalažnog otpada, danas je Ekopak isporučio 2 seta kontejnera i 7 setova kanti za odvojeno odlaganje ambalažnog otpada. 

Tako će s početkom nove školske godine učenici imati na raspolaganju 9 eko otoka u koje će odlagati ambalažni otpad koji nastane nakon svakodnevne konzumacije proizvoda. Osoblje škole će zajedno sa Ekopakom sprovesti i odgovarajuće edukativne aktivnosti namijenjene povećanju svijesti učenika o značaju odvojenog odlaganja ambalažnog otpada i reciklaže, a prikupljeni ambalažni otpad će redovno servisirati ovlašteni sakupljač iz Ekopakovog Sistema, i transportovati ga na proces dalje obrade i reciklaže.