Kakanj, 31.05.2016. - Na osnovu ranije potpisanog ugovora o saradnji i implementaciji projekta "Razvoj primarne selekcije ambalažnog otpada iz komunalnog čvrstog otpada u Općini Kakanj“, izvršena je primopredaja setova kanti za uspostavu eko otoka putem kojih će se prikupljati ambalažni otpad.

Isporučeno je 18 kontejnera za uspostavu šest eko otoka, 18 setova kanti za tri srednje i šest centralnih osnovnih škola, te nabavka 38 kanti za devetnaest područnih škola. Kante su isporučene JP Vodokom, koji je zajedno sa Općinom Kakanj potpisao ugovor sa Ekopakom i pridružio se Sistemu Zelene tačke za iskorištenje i reciklažu ambalažnog otpada. Općina Kakanj je odredila lokacije na kojima će se postaviti eko-otoci, a JP Vodokom će izvršiti građevinske pripremne radnje, redovno vršiti pražnjenje ambalažnog otpada prikupljenog iz eko-otoka, te vršiti pripremu za transport i reciklažu. S obzirom da su projektom obuhvaćene sve škole, Ekopak će sprovesti edukativne i promotivne aktivnosti namijenjene povećanju svijesti učenika o važnosti pravilnog odlaganja i reciklaži ambalažnog otpada.