BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

 • Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka "Zelena tačka" kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

 • Znak "Zelene tačke" na ambalaži znači da kompanija koja ga koristi, putem Ekopaka, finansira sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini

Aktuelnosti

19 05.16.

Ekopaku uručena zahvalnica za podršku projektu "Čista i lijepa Vogošća"

Vogošća, 19.05.2016. - Povodom obilježavanja 5. godišnjice implementacije projekta "Čista i lijepa Vogošća", organizovana je svečana večer zahvale za sve prijatelje koji su podržali projekat. Tom prilikom Ekopaku je uručena plaketa za nesebičan doprinos u realizaciji projekta.

Općina Vogošća se svrstava u red društveno odgovornih općina koje su se pridružile Sistemu Zelene tačke za iskorištenje i reciklažu ambalažnog otpada. Ekopak je investirao sredstva u nabavku infrastrukture za uspostavu 7 eko-otoka koji su postavljeni na različitim lokacijama u Općini. Na taj način se omogućilo stanovnicima Općine da selektivno odlagaju ambalažni otpad, koji se transportuje na proces dalje obrade i pripreme za reciklažu. Ekopak sprovodi različite edukativno-promotivne aktivnosti u općini s ciljem povećanja svijesti građana o značenju i značaju odvojenog odlaganja ambalažnog otpada, te je dugogodišnji prijatelj projekta "Čista i lijepa Vogošća".

Arhiva