Posušje, 19.05.2016. - Danas je u kino dvorani Opštine Posušje odigrana pozorišna predstava "Reciklaža nije gnjavaža", koja ima za cilj educirati učenike o pravilnom postupanju, odlaganju i reciklaži  ambalažnog otpada. Predstavi su prisustvovali učenici od 2. do 5. razreda osnovnih škola.

Opština Posušje se ranijim potpisivanjem ugovora o saradnji sa Ekopakom pridružila Sistemu Zelene tačke za iskorištenje i reciklažu ambalažnog otpada, a Ekopak je investirao značajna sredstva za kupovinu neophodne infrastrukture. Kako bi se građani motivisali i educirali o značaju odvojenog odlaganja ambalažnog otpada, u proteklom periodu podijeljeni su letci i sprovedeni su edukativni programi i takmičenja u školama. Ekopak će kontinuirano raditi na edukaciji građana, a u skladu sa najboljim praksama ostalih zemalja članica PRO EUROPE-a i EXPRA-e.