BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

 • Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka "Zelena tačka" kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

 • Znak "Zelene tačke" na ambalaži znači da kompanija koja ga koristi, putem Ekopaka, finansira sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini

Aktuelnosti

20 05.16.

Pozorišna predstava "Reciklaža nije gnjavaža" u Posušju

Posušje, 19.05.2016. - Danas je u kino dvorani Opštine Posušje odigrana pozorišna predstava "Reciklaža nije gnjavaža", koja ima za cilj educirati učenike o pravilnom postupanju, odlaganju i reciklaži  ambalažnog otpada. Predstavi su prisustvovali učenici od 2. do 5. razreda osnovnih škola.

Opština Posušje se ranijim potpisivanjem ugovora o saradnji sa Ekopakom pridružila Sistemu Zelene tačke za iskorištenje i reciklažu ambalažnog otpada, a Ekopak je investirao značajna sredstva za kupovinu neophodne infrastrukture. Kako bi se građani motivisali i educirali o značaju odvojenog odlaganja ambalažnog otpada, u proteklom periodu podijeljeni su letci i sprovedeni su edukativni programi i takmičenja u školama. Ekopak će kontinuirano raditi na edukaciji građana, a u skladu sa najboljim praksama ostalih zemalja članica PRO EUROPE-a i EXPRA-e.

IMG_0403 (1).JPG
IMG_0413.JPG
IMG_0404.JPG
IMG_0407.JPG
IMG_0408.JPG

Arhiva