Kladanj, 09.05.2016. - Povodom obilježavanja Dana Općine Kladanj, upriličena je promocija Sistema Zelene tačke za reciklažu i iskorištenje ambalažnog otpada, koji je Ekopak uspostavio u saradnji sa Općinom i JKP Komunalac Kladanj. 

Tom prilikom u Domu kulture u Kladnju organizovano je zabavno druženje za djecu iz vrtića i osnovnih škola, te je po prvi put promovisana maskota "Zekopak", koja na inovativan i djeci prihvatljiv način podučava o važnosti recikliranja i odvojenog odlaganja ambalažnog otpada. Događaju je prisustvovao veliki broj mališana koji su svoje znanje pokazali učešćem u eko-kvizu, plesu i takmičenju "Razdvoji po boji", te mnogim drugim zabavnim aktivnostima. Ekopak kontinuirano sprovodi edukativno-promotivne aktivnosti namijenjene povećanju svijesti najmlađih o odgovornom postupanju sa ambalažnim otpadom, a u skladu sa najboljim praksama zemalja članica PRO EUROPE-a i EXPRA-e.