BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

 • Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka "Zelena tačka" kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

 • Znak "Zelene tačke" na ambalaži znači da kompanija koja ga koristi, putem Ekopaka, finansira sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini

Aktuelnosti

23 04.16.

Ekopak podržao organizaciju eko akcije "Čista i lijepa Vogošća 2016"

Vogošća, 23.04.2016. - Povodom Međunarodnog dana planete Zemlje, i ove godine je u Vogošći održana eko akcija "Čista i lijepa Vogošća", koja ima za cilj podizanje svijesti građana o važnosti zaštite okoliša. U sklopu pripremnih aktivnosti organizovana je akcija prikupljanja ambalažnog otpada u pet vogošćanskih osnovnih škola, nakon čega su se akciji pridružili i polaznici predškolskih ustanova. 

Na dan centralne manifestacije, više od 1.000 aktivista okupilo se na vogošćanskom stadionu, odakle su krenuli na čišćenje 12 lokacija u svim mjesnim zajednicama. Organizovana je i akcija pošumljavanja područja Budišića, gdje su učestvovali aktivisti Ekološkog pokreta gorana FBiH. Prikupljeni ambalažni otpad je Ekopak putem svojih sakupljača transportovao na proces pripreme i otpreme na reciklažu.

Općina Vogošća se svrstava u red društveno odgovornih općina koje su se pridružile Ekopaku uključenjem u Sistem Zelene tačke za reciklažu ambalažnog otpada, te Ekopak podržava ekološke inicijative koje se realizuju u Općini. Načelnik Edin Smajić i ministar komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo Senad Hasanspahić, su se također pridružili akciji i po završetku zasadili drvo ispred upravne zgrade Kulturno-sportskog centra. 

image-71d7e6fbbe9bf3d749b1b1425be171a56717f9f5595c91fb5fd3099b2e6fff38-V.jpg
Picture 086.jpg
Picture 119.jpg
image-f5cc431c2894dd03e0df7cc487ec08afb68593bf43d9cc46635a0d14798e57d4-V.jpg
image-2c6fd3410bf03b1742ab036694ec3dd4591c2605fc8c1cef6fe9e4e2b478087e-V.jpg

Arhiva