BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

 • Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka "Zelena tačka" kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

 • Znak "Zelene tačke" na ambalaži znači da kompanija koja ga koristi, putem Ekopaka, finansira sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini

Aktuelnosti

05 04.16.

Ekopak uspješno ispunio cilj od 25% za reciklažu i iskorištenje ambalažnog otpada za 2015. godinu, kao i specifične ciljeve za sve ambalažne materijale

Prvi ovlašteni operater za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom, Ekopak, je u skladu sa zahtjevima Pravilnika, 31.03.2016.godine ispunio svoju obavezu i dostavio Izvještaj o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom Federalnom ministarstvu okoliša i turizma i Fondu za zaštitu okoliša FBIH.

Više od 500 proizvođača ambalaže, uvoznika, punioca, distributera i krajnjih snadbjevača/trgovaca je ukazavši svoje povjerenje Ekopaku prenijelo svoje zakonske obaveze u 2015. godini i na taj način učestvovalo u uspostavljanju sistema  Zelene tačke u BiH, tj. transparentnog, održivog i efikasnog sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim opadom u Federaciji BiH.

Sukladno tim obavezama, Ekopak je zahvaljujući mreži privatnih sakupljača i javnih komunalnih preduzeća iz Federacije BiH predao na reciklažu i iskorištenje više od 8.000 tona svih vrsta ambalažnog otpada, čime je ispunjen cilj za reciklažu i iskorištenje od 25%, te specifični ciljevi po ambalažnim materijalima kako slijedi: staklo 8%, papir 25%,metal 6%, plastika 12%, drvo 8%, višeslojni i ostali materijali 8%, ambalaža koja sadrži i/ili je onečišćena opasnim materijama 8%. Sa ponosom ističemo da smo prebacili ciljeve za materijale koji nemaju tržišnu vrijednost, odnosno čija je tržišna vrijednost ispod troškova prikupljanja i izvoza na reciklaži i iskorištenje, i to za staklo 90%, višeslojnu ambalažu 112%, te ambalažu koja sadrži i/ili je onečišćena opasnim materijama za 14%.

Broj općina sa kojima se uspješno uspostavlja sistem za selektivno odlaganje ambalažnog otpada je povećan. U 2015.godini je omogućena primarna selekcija otpada općinama: Kreševo, Kiseljak, Foča-Ustikolina i Travnik, te Kantonu Sarajevo i JP-u Nacionalni park Una. Pored toga, Ekopak je nastavio vršiti ulaganja u komunalnu infrastrukturu općina sa kojima su potpisani ugovori u prethodnom periodu.

Implementiran je veliki broj aktivnosti i projekata usmjerenih na edukaciju i promociju kapaciteta za odvojeno prikupljanje i reciklažu ambalažnog otpada, od edukativnih projekata za najmlađe do edukacije građana u lokalnim zajednicma.

Ekopak je u novembru 2015. dobio još jedno važno međunarodno priznanje postavši član EXPRA-e, čime je postao jedna od organizacija koje promovišu produženu odgovornost proizvođača ambalažnog otpada i princip rada „ne-za-profit“, a preko koje Ekopak ima pristup najboljim evropskim praksama i ekpertizu međunarodnih stručnjaka koji imaju rezultate u uspostavi i razvoju sistema u svojim zemljama.

20151020_135309.jpg
20151020_135125.jpg
20150827_152114.jpg
20150730_094917.jpg
20150729_134705.jpg
20150729_134639.jpg
20150729_134631.jpg
20150729_134614.jpg
20150722_122614.jpg
20150716_122847-2.jpg
20150115_112037.jpg
IMG_1906 (Large).JPG
IMG_0111.JPG
IMG_0044.JPG
image-7ebd65403909f36bfcc7cbfab342b18ccdeffbb5257aeb91b10338c69d313e20-V.jpg
20151027_071544.jpg
20151020_140410.jpg
20151020_140320.jpg
20151020_135340.jpg

Arhiva