BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

 • Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka "Zelena tačka" kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

 • Znak "Zelene tačke" na ambalaži znači da kompanija koja ga koristi, putem Ekopaka, finansira sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini

Aktuelnosti

05 04.16.

Na dječijem programu "Zeničke čimburijade" održana edukacija o važnosti recikliranja

Zenica, 05.04.2016. -  Danas je održana tradicionalna manifestacija "Zenička čimburijada" na Moščanici u sklopu koje je ove godine realizovan i dječiji program na inicijativu Foruma građana iz Zenice i Ekopaka. 

Ekopak je podržao program i omogućio najmlađima edukaciju o pravilnom odlaganju ambalažnog otpada, te su u dvorištu područne OŠ "Aleksa Šantić" demonstrirani pravilni načini sadnje sadnica. 

Nakon sadnje sadnica djeca su posjetila Regionalnu deponiju Mošćanica te vidjeli kako izgleda reciklažno dvorište. Predstavnici Ekopaka i Regionalne deponije Mošćanica su održali predavanje na kojem su djeca usvojila znanja o važnosti i značaju odvojenog odlaganja i reciklaže ambalažnog otpada.

20160405_111553.jpg
20160405_105405.jpg
20160405_111600.jpg
20160405_123841.jpg
20160405_125630.jpg
20160405_111544.jpg
20160405_111542.jpg
20160405_104638.jpg
20160405_111535.jpg
20160405_125517.jpg
20160405_104754.jpg
20160405_123425.jpg

Arhiva