Zenica, 05.04.2016. -  Danas je održana tradicionalna manifestacija "Zenička čimburijada" na Moščanici u sklopu koje je ove godine realizovan i dječiji program na inicijativu Foruma građana iz Zenice i Ekopaka. 

Ekopak je podržao program i omogućio najmlađima edukaciju o pravilnom odlaganju ambalažnog otpada, te su u dvorištu područne OŠ "Aleksa Šantić" demonstrirani pravilni načini sadnje sadnica. 

Nakon sadnje sadnica djeca su posjetila Regionalnu deponiju Mošćanica te vidjeli kako izgleda reciklažno dvorište. Predstavnici Ekopaka i Regionalne deponije Mošćanica su održali predavanje na kojem su djeca usvojila znanja o važnosti i značaju odvojenog odlaganja i reciklaže ambalažnog otpada.